Wika at Kultura

Ang Agosto ay itinalagang Buwan ng Wika batay sa Proklamasyon Blg. 1041 noong 1997 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na nagtatakda ng taunang pagdiriwang sa iba’t ibang sangay, tanggapan ng pamahalaan at sa mga paaralan.

Ang Ifugao State University (IFSU) bilang isang pamantasan ay lubusang nakikiisa sa mga programa ng Komisyon sa Wikang Filipino na may layuning palaganapin at payamanin ang Wikang Filipino. Sa katunayan, sa isinagawang pampinid na aktibidad ng Unibersidad, ipinamalas ng iba’t ibang kolehiyo ang kanilang angking talino at kahusayaan sa mga isinagawang mga aktibidad at patimpalak.

Ikinagagalak at isang karangalan din na ang IFSU ay naging tulay sa pamamagitan ng masigasig na pagtratrabaho ng Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura na si Dr. Leudane Lonez para mailagay ang Tuwali sa Bantayog-Wika sa pamantasan. Ito ay nagpapakita ng pagkilala na ang Tuwali ay isang buhay at ginagamit sa pang-araw araw na buhay.

Mahalaga ang wika. Ito ay isang pagkakakilanlan at nagpapakita ng isang mayamang kultura. Ang ating lalawigan ay mayaman sa wika. Sinasabi natin na may tatlong klase ng ating wika sa Ifugao ngunit sa mga wika na ito ay may mga kaukulang pagkakaiba kahit pa sa isang munisipyo na gumagamit ng isang wika. Naipapakita nito na tayo sa ating mga komunidad ay may sarili tayong wika at kultura.

Mahalin at gamitin ang wika natin. Sa buong mundo, may mga namamatay na wika dahil hindi na ito ginagamit. Mahalaga ang bawat wika. Sinasalamin nito ang kasaysayaan at mga adhikain ng bawat komunidad.

Sa ating pagtataguyod ng ating mga wika, kailangan nating isaalang-alang na ang ating wika ay hindi nakakataas sa iba. Isa-isip din na ang ating mga kultura ay pantay-pantay. Huwag nating hamakin at maliitin ang ibang wika at kultura. Kilalanin natin na ang lipunan ay may pagkakaiba at pagkakahintulad. Bagkus, gamitin natin ang wika bilang tulay sa pagkakaisa, pag-unlad at kapayapaan.

Ang IFSU sa kanyang vision ay nakasaad ang kanyang pagkilala sa kultura bilang isang institusyon. Kinikilala ang kultura ay kaakibat nito ang pagpapaunlad ng kalidad at edukasyon. Ito din ay pagkilala ng IFSU sa mayaman na kultura ng probinsya.

Patuloy na palalakasin ang Sentro ng Wika at Kultura para umangkop at makaambag sa mga programa ng KWF at iba apang mga inisyatiba para pagyamanin ang ating mga wika bilang isang dangal at yaman.