“Happitan Ad IFSU 2017”

Ang mga partisipante at presentor ng nasabing aktibidad kasama ang Bise Presidente Napoleon K. Taguiling, RDET-IFSU (2nd from Left 1st row) at Bise Gobernador Jordan Gullitiw, Lalawigan ng Ifugao (3rd from Left 1st row) at Dr. Leudane L. Lonez, Director ng Komisyon sa Wikang Filipino- IFSU (4th from left 1st row)

“Happitan Ad IFSU 2017” o Tertulyang Pangwika 2017 sa IFSU na may temang “Pangangalaga sa Wikang Katutubo, Pagpapayaman sa Wikang Filipino” ay ginanap noong ika-22 ng Agosto 2017 sa IFSU Review Center.

Ang panauhing-pandangal ng nasabing aktibidad ay si Hon. Jordan Gullitiw, Bise-Gobernador ng Lalawigan ng Ifugao.

Ang layuning nito ay a) mapalago ang wika at kultura ng mga Ifugao sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga saliksik, nalathalang panitikan at diskyunaryo ng mga katutubong wika tulad ng Tuwali, Ayangan at Kalanguya;
b) mapahalagahan ang mga katutubong wika at kultura sa tulong ng Wikang Filipino at
c) mahikayat ang mga mananaliksik para sa paksang may kaugnayan sa katutubong wika at kultura ng mga Ifugao tungo sa pagbabago ng komprehensibong diksyunaryo ng Ifugao (sa Tuwali, Ayangan at Kalanguya) at preserbasyon ng Kultura.

Ang mga tampok na saliksik sa wika at kultura mula sa maraming pananaliksik hinggil dito ay:
1) “Pagsasalin, Pagsusuri ng mga Panitikang Oral ng Tuwali sa Ifugao” ni Dr. Vivian Dumelod;
2) “When a Culture is Retold: The Indigeneous Stories of the Tuwali Tribe of Hungduan, Ifugao” ni Regina Guimpatan;
3) “Kalanguya Orthography” ni Dr. Leticia Guinsiman;
4) “Movement, Music and Costumes in the Binnayyag of the Kalanguyas of Tinoc, Ifugao, Philippines: Towards Cultural Heritage Preservation” ni Dr. Martina Labhat;
5) “Proverbs in Tuwali Language” ni Dr. Manuel P. Malingan at
6) “Ayangan Orthography” ni Dr. Jeng-jeng Bulintao.

Ang mga partisipante ng nasabing aktibidad ay mga mananaliksik, propesor sa IFSU at mula sa Indigenous Peoples Education—Kagawaran ng Edukasyon, prinsipal ng Elementarya ng Nayon at mga piling estudyante sa iba’t ibang kolehiyo at departamento sa IFSU.

Sinimulan ang nasabing aktibidad ng isang panalangin sa wikang katutubo (Tuwali) sa pangunguna ni Gng. Lydia De Castro.

Sa kabilang dako, si Bise-Gobernador Gullitiw ay binigay ang kanyang suporta sa layunin ng nasabing aktibidad na magkaroon ng diskyunaryo ng Ifugao bagama’t pati siya mismo ay hindi bihasa sa kanyang wikang katutubo or dyalekto.

Ang pangwakas na mensahe ay iginawad ni Dr. Napoleon K. Taguling, Bise-President para sa Pananaliksik sa pamamagitan ng pagtula. #

Florida B. Robles